Välkommen till ALLA BYGGFIRMOR.se ("Webbplats", "vi", "vår","våra" och "oss")!
Dessa användarvillkor ("Användarvillkor) styr din användning av vår webbplats som finns på , allabyggfirmor.se (tillsammans eller individuellt "Tjänst") som drivs av ITeGAMAX AB.

Vår sekretesspolicy styr också din användning av vår tjänst och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som är ett resultat av din användning av våra webbsidor. Ditt avtal med oss inkluderar dessa villkor och vår integritetspolicy ("avtal"). 

Du bekräftar att du har läst och förstått avtalen och samtycker till att vara bunden av dem.

Om du inte godkänner (eller inte kan följa) avtalet får du inte använda Tjänsten, men vänligen meddela oss genom att maila, så att vi kan försöka hitta en lösning. 

Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda tjänsten.
KOMMUNIKATION
Genom att använda vår tjänst samtycker du till att prenumerera på nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som vi skickar. 

Du kan dock välja att inte ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken eller genom att e-posta till support avdelningen.
TÄVLINGAR, UTLOTTNINGAR OCH KAMPANJER
Alla tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer (gemensamt "Kampanjer") som görs tillgängliga via tjänsten kan styras av regler som är separata från dessa användarvillkor. Om du deltar i några kampanjer, vänligen granska gällande regler samt vår integritetspolicy. Om reglerna för en kampanj strider mot dessa användarvillkor gäller kampanjreglerna.
INNEHÅLL
Innehåll som finns på eller genom denna tjänst tillhör ALLA BYGGFIRMOR, våra partners, våra innehållsleverantörer eller används med tillstånd. 
Du får inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, ladda ner, återpublicera, kopiera eller använda nämnda innehåll, vare sig det är helt eller delvis, för kommersiella ändamål eller för personlig användning, utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från oss.
FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Du får endast använda tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med villkoren. Du samtycker till att inte använda tjänsten:
 1. På något sätt som bryter mot någon tillämplig nationell, internationell lag eller förordning.
 2. I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll eller på annat sätt.
 3. För att överföra, eller upphandla sändning av, all reklam eller marknadsföringsmaterial, inklusive "skräppost", "kedjebrev", "spam" eller någon annan liknande uppmaning.
 4. Att utge dig för eller försöka utge dig för att tillhöra vårt företag, en företagsanställd, en annan användare eller någon annan person eller enhet.
 5. På något sätt som gör intrång i andras rättigheter, eller på något sätt är olagligt, hotfullt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.
 6. Att engagera sig i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller åtnjutande av Tjänsten, eller som, enligt beslut av oss, kan skada eller förolämpa företaget eller användarna av Tjänsten eller utsätta oss för ansvar.
Dessutom samtycker du till att inte:
 1. Använd tjänsten på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra tjänsten eller störa någon annan parts användning av Tjänsten, inklusive Tjänstens förmåga att engagera i realtid.
 2. Använd valfri robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt tjänsten för alla ändamål, inklusive övervakning eller kopiering av material på tjänsten.
 3. Använd valfri manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på tjänsten eller för något annat obehörigt ändamål utan vårt skriftliga medgivande i förväg.
 4. Använd någon enhet, programvara eller rutin som stör Tjänstens korrekta funktion.
 5. Introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.
 6. Försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa någon del av Tjänsten, servern på vilken tjänsten lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till tjänsten.
 7. Attackera Tjänsten via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack.
 8. Vidta alla åtgärder som kan skada eller förfalska företagets betyg.
 9. Försöka störa Tjänstens korrekta funktion.
ÖVERVAKNING
Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår Tjänst.
INGEN ANVÄNDNING AV MINDERÅRIGA
Tjänsten är endast avsedd för åtkomst och användning av personer som är minst arton (18) år gamla. Genom att komma åt eller använda Tjänsten garanterar och intygar du att du är minst arton (18) år gammal och med full auktoritet, rätt och kapacitet att ingå i detta avtal och följa alla villkoren. Om du inte är minst arton (18) år gammal, är du förbjuden från både åtkomst och användning av tjänsten.
KONTON
När du skapar ett konto hos oss garanterar du att du är över 18 år och att informationen du ger oss är korrekt, fullständig och aktuell vid alla tillfällen.
 
Felaktig, ofullständig eller föråldrad information kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på Tjänsten.

Du är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt konto och lösenord, inklusive men inte begränsat till begränsningen av åtkomst till din dator och/eller konto. 

Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter eller handlingar som sker under ditt konto och/eller lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår tjänst eller en tredjepartstjänst. 

Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om något säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte som användarnamn använda namnet på en annan person, enhet, något namn som inte är lagligt tillgänglig för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för alla rättigheter som tillhör en annan person eller enhet än dig, utan lämpligt tillstånd. 

Du får inte som användarnamn använda något namn som är stötande, vulgärt eller obscent.

Vi förbehåller oss rätten att neka Tjänsten, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av våra partners, våra innehållsleverantörer eller används med tillstånd), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli våra och dess licensgivares exklusiva egendom. 

Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i främmande länder. 

Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från oss.
UPPHOVSRÄTTSPOLICY
Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att svara på alla påståenden om att innehåll som publicerats på tjänsten gör intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter (”Intrång”) för någon person eller enhet.

Om du är upphovsrättsinnehavare eller auktoriserad på uppdrag av någon, och du tror att det upphovsrättsskyddade verket har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, skicka in ditt anspråk via e-post till oss, med ämnesraden: "Upphovsrättsintrång" och inkludera i ditt anspråk en detaljerad beskrivning av det påstådda intrånget. 

Du kan hållas ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatarvoden) för felaktig framställning eller ond tro anspråk på intrång i något innehåll som finns på och genom vår Tjänsten.
DMCA-MEDDELANDE OCH FÖRFARANDE FÖR ANSPRÅK PÅ UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG
Du kan skicka in ett meddelande i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) genom att ge vår upphovsrättsagent följande information skriftligen ytterligare information.
 1. en elektronisk eller fysisk signatur från den person som har behörighet att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättens intresse;
 2. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som du hävdar har gjorts intrång, inklusive webbadressen (d.v.s. webbsidans adress) till platsen där det upphovsrättsskyddade verket finns eller en kopia av det upphovsrättsskyddade verket;
 3. identifiering av webbadressen eller annan specifik plats på tjänsten där materialet som du hävdar gör intrång finns;
 4. din adress, telefonnummer och e-postadress;
 5. ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen;
 6. ett uttalande av dig, gjort under straff för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.,
Du kan kontakta vår upphovsrättsagent via e-post på kontakta oss sidan.
FELRAPPORTERING OCH FEEDBACK
Du kan förse oss direkt på vår kontakta oss sida eller via tredjepartswebbplatser med information och feedback angående fel, förslag på förbättringar, idéer, problem, klagomål och andra frågor relaterade till vår Tjänst

Vid återkopplingen ("Feedback") bekräftar och samtycker du till att: 

 • du inte ska behålla, förvärva eller hävda några immateriella rättigheter eller andra rättigheter, äganderätter, intressen i eller till  Feedbacken; 
 • vi kan ha utvecklingsidéer som liknar Feedbacken;
 •  Feedback innehåller inte konfidentiell information eller proprietär information från dig eller någon tredje part; 
 • vi är inte skyldigt att sekretess gällande feedbacken. I händelse av att överföringen av äganderätten till Feedback inte är möjlig på grund av tillämpliga tvingande lagar, ger du oss en exklusiv, överlåtbar, oåterkallelig, kostnadsfri, underlicenserbar, obegränsad och evig rätt att använda (inklusive kopiera, modifiera, skapa härledda verk, publicera, distribuera och kommersialisera) Feedbacken på vilket sätt och för vilket ändamål som helst.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Vår tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av oss.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för tredjepartswebbplatser eller tjänsters innehåll, sekretesspolicy eller praxis.

Vi garanterar inte erbjudanden från någon av dessa enheter/individer eller deras webbplatser.

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT VI INTE SKA VARA ANSVARIGT, ANSVARIGT DIREKT ELLER INDIREKT FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRLUST SOM ORSAKADES ELLER SÅGES ORSAKADES AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV EN GOD ELLER TILLSTÅND PÅ ELLER GENOM NÅGRA SÅDAN TREDJEPARTSWEBBPLATS ELLER TJÄNSTER.

VI RÅDER DIG STARKT ATT LÄSA ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY FÖR TREDJE PARTS WEBBPLATS ELLER TJÄNSTER SOM DU BESÖKER.
ANSVARSBEGRÄNSNING
FÖRUTOM DET FÖRBJUDS I LAG, KOMMER DU HÅLLA OSS OCH VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER OSKADLIGA FÖR NÅGON INDIREKTA, STRAFFANDE, SPECIELLA OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADA.
 
Du håller oss oskadliga om det uppstår emellertid (inklusive advokatsavgifter) och alla relaterade kostnader och utgifter för rättstvister och skiljedom, eller vid rättegång på överklagande, oavsett om rättstvist eller skiljedom införs), vare sig det är i en handling, försumlighet, eller andra skadliga åtgärder som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal, inklusive utan begränsning av någon anspråk på personskador eller egendomsskador, som uppstår till följd av detta avtal och någon överträdelse av dig av statliga eller lokala lagar, stadgar och regler.
UPPSÄGNING
Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto och blockera åtkomst till Tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande, oavsett anledning och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till ett brott mot Villkoren.

Om du vill avsluta ditt konto kommer du sluta använda Tjänsten.

Alla bestämmelser i Villkoren som till sin natur bör överleva Uppsägningen ska överleva Uppsägningen utan begränsning, bestämmelser om ägande, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar.
GÄLLANDE LAG
Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med svensk lag, som gäller för ett avtal utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. 

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna att förbli i kraft. 

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår Tjänst och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha haft mellan oss angående denna Tjänst.
ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN
Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra vår Tjänst och alla Tjänster eller material som vi tillhandahåller via Tjänsten, efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. 

Vi kommer inte att hållas ansvariga om hela eller delar av Tjänsten är otillgänglig när som helst eller under någon period.

Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa funktioner i Tjänsten eller hela Tjänsten för besökare och registrerade användare.
ÄNDRINGAR AV VILLKOR
Vi kan ändra villkoren när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på denna webbplats.

Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor.

Din fortsatta användning av Tjänsten efter publiceringen av reviderade villkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna.

Du förväntas kontrollera denna sida ofta så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår Tjänst efter att eventuella ändringar trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren.

Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre behörighet att använda Tjänsten.
AVSTÅENDE OCH AVSKILJBARHET
Inget avstående från vår sida av något villkor eller villkor som beskrivs i villkoren ska betraktas som ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådana villkor eller ett avstående från något annat villkor.

Varje underlåtenhet från oss att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt villkoren ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon bestämmelse i villkoren av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska denna bestämmelse elimineras eller begränsas till minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i villkoren fortsätter i full kraft och effekt.
ERKÄNNANDE
GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER ANDRA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS, BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST VÅRA ANVÄNDARVILLKOR OCH GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV DEM