30 dagar faktura

Priserna på ALLA BYGGFIRMOR:s webbsida visas exklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor.

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

Mellan ALLA BYGGFIRMOR och kund(partner) gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

ALLA BYGGFIRMOR äger rätt att ändra offererade priser på webbsida och övriga publikationer utan föregående avisering.

Orderläggning
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som orderbekräftelse via e-post samt en 30 dagar faktura.

Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern har kommit till ALLA BYGGFIRMOR, börjar vi förberedelse av Partnerkonto och materialen till presentationssida (annonssida). Presentationssidan (annonssidan) publiceras på ALLA BYGGFIRMOR så fort kunden har godkänt och betalningen kommit in till oss.

Vid felaktigheter avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen och fakturan, äger ALLA BYGGFIRMOR rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut.
Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Betalning
Betalning skes via faktura 30 dagar.
Inga räntor eller avgifter tillkommer när du betalar i tid.

Annat betalningssätt
För nuvarande hanterar vi inte betalning via kort, banköverföring, bankkonto eller Swish.

Personuppgiftshantering
Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. ALLA BYGGFÖRETAG behandlar personuppgifter i första hand för identifiering, kundanalys och affärsutveckling. Läs vår integritetspolicy för mer information om hur vi behandlar personuppgifter.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta ALLA BYGGFIRMOR.